10 stycznia 2017 na Wydziale Historyczno – Socjologicznym na Uniwersytecie w Białymstoku odbędzie się debata, w której wezmą udział Robert Winnicki, poseł i prezes Ruchu Narodowego, oraz Piotr Szumlewicz – doradca OPZZ, dziennikarz. Organizatorem debaty poświęconej poprawności politycznej jest Koło Myśli Politycznej im. Ronalda Reagana.

4 grudnia 2016 w murach WUM odbyła się konferencja pt. ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodzinie”. Przeciwko wydarzeniu protestowali lekarze-absolwenci WUM. Opublikowali oni list otwarty do rektora, zwracając uwagę na jednostronny dobór prelegentów, w większości osób sprzeciwiających się prawu do legalnej aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu oraz metodzie in vitro. Rektor nie wycofał się z udostępnienia pomieszczeń uczelni na potrzeby tej konferencji, mimo tego, ze nie spełniała ona wg niego podstawowych zasad debaty akademickiej.

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA zorganizowało 30 listopada 2016 na Uniwersytecie Łódzkim panel dyskusyjny dotyczący prawa imigracyjnego oraz uchodźców. Do dyskusji, obok Marii Nowackiej z fundacji ETHNOS oraz Moniki Kamieńskiej, Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Łodzi ds. równego traktowania, zaproszono Przemysława Kicowskiego, rzecznika i pełnomocnika Łódzkiego Ruchu Narodowego.

24 i 25 listopada 2016 roku w województwie podkarpackim odbyły się spotkania otwarte z Krzysztofem Bosakiem, wiceprezesem Ruchu Narodowego. Wydarzenia pod hasłem „Jakiego Ruchu Narodowego potrzebujemy w XXI wieku?” organizowały środowiska narodowe w salach instytucji publicznych – Biblioteki Międzyuczelnianej w Stalowej Woli oraz w Zamiejscowym Wydziale Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu.

18 października 2016 pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego swoje stoisko rozbił pruszkowski oddział Obozu Narodowo-Radykalnego. Na rozwieszonym banerze widać napis: „Życie i śmierć dla narodu”. UW odciął się od wydarzenia. Stoisko zorganizowano na terenie należącym do miasta, a policja poinformowała, że organizatorzy otrzymali zgodę władz na jego rozstawienie.

14 października 2016 w murach Polskiej Akademii Nauk miała odbyć się konferencja, poświęcona „prawom pacjenta poczętego”, organizowana przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Konferencja pierwotnie miała być zorganizowana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który jednak pod wpływem protestu studentów wycofał się ze wspierania tego wydarzenia. Po następnej fali protestów, organizatorzy zostali zmuszeni do kolejnej zmiany miejsca – ostatecznie konferencja nie odbędzie się w PAN, a prawdopodobnie w budynkach należących do praskiej katedry św. Floriana.

29 i 30 września 2016 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja pt. „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”, organizowana wspólnie przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród prelegentów znajdują się osoby o poglądach skrajnie homofobicznych.

10 września 2016 w auli Uniwersytetu Opolskiego odbył się antysemicki wykład dr Ewy Kurek, promujący jej najnowszą książkę pt. „Polacy i Żydzi – problemy z historią”. – To niesłychane, że władze III RP blokują (…) wszelkie badania i publikacje historyczne dotyczące udziału Żydów w zagładzie własnego narodu oraz wszelkie badania i publikacje historyczne zbrodni żydowski popełnionych na Polakach – głosi Ewa Kurek w swojej książce. Twierdzi także, że „Jedwabne to lewackie kłamstwo”, a zbrodnia, o ile w ogóle się wydarzyła, nie została dokonana przez Polaków.