1 czerwca 2017 obradował Sejm Dzieci i Młodzieży, podczas których wystąpiło na mównicy sejmowej około 40 młodych osób. Zdecydowana większość wystąpień miała charakter nacjonalistyczny lub ksenofobiczny – najczęściej antyislamski, antyukraiński lub antyimigrancki. Jeden z młodych posłów i członek Młodzieży Wszechpolskiej Franciszek Kowalczyk mówił w swoim wystąpieniu o „Europie zboczeńców”, „mordowaniu dzieci nienarodzonych” i „dewiacjach seksualnych”, którym zapobiec mogą jedynie „młodzi ludzie, a szczególnie organizacje narodowe, takie jak Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska”. Swoje wystąpienie zakończył okrzykiem „Czołem Wielkiej Polsce!”.

Na początku roku 2016 w Raciechowicach (woj. małopolskie) na podstawie uchwały Rady Gminy działalność rozpoczęła Młodzieżowa Rada Gminy. Jej przewodniczącym został Krzysztof Surma, określający się jako „narodowiec, oczywiście katolik, pomysłodawca profilu Patrioci Beskidzcy”. 1 czerwca 2016 Surma był posłem Sejmu Dzieci i Młodzieży, podczas którego wskazywał, że pamieć społeczną należy pielęgnować, pomijając perspektywę mniejszości wyznaniowych czy seksualnych.