9 grudnia 2016 roku media nagłośniły organizowany przez stowarzyszenie Realitas.pl ze Świdnika konkurs „Każdy piękny od poczęcia”. Lubelskie Kuratorium Oświaty zachęca na swojej stronie uczniów i nauczycieli do udziału oraz informuje, że współorganizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie, honorowy patronat nad inicjatywą sprawuje Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, oraz Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek (PiS).

4 grudnia 2016 w murach WUM odbyła się konferencja pt. ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodzinie”. Przeciwko wydarzeniu protestowali lekarze-absolwenci WUM. Opublikowali oni list otwarty do rektora, zwracając uwagę na jednostronny dobór prelegentów, w większości osób sprzeciwiających się prawu do legalnej aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu oraz metodzie in vitro. Rektor nie wycofał się z udostępnienia pomieszczeń uczelni na potrzeby tej konferencji, mimo tego, ze nie spełniała ona wg niego podstawowych zasad debaty akademickiej.