1 kwietnia 2017 w Częstochowie odbyła się pielgrzymka nacjonalistów, zorganizowana przez środowiska związane z Młodzieżą Wszechpolską. Około 1000 osób wzięło udział w tym wydarzeniu –  m. in. przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu Narodowego (wraz z liderem, posłem Robertem Winnickim) oraz Zjednoczonego Frontu Narodowego. Pojawili się także członkowie skrajnie prawicowego węgierskiego Jobbiku. Nacjonaliści wzięli udział w mszy na Jasnej

17 marca 2017 poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy) oprowadzał po Sejmie przedstawicieli Partii Ludowej Nasza Słowacja. To skrajnie nacjonalistyczne ugrupowanie uważa się za kontynuatora Partii Ludowej ks. Józefa Tiso, która kolaborowała z hitlerowskimi Niemcami. Wśród swoich postulatów Nasza Słowacja ma m.in. „ograniczenie skali cygańskiego terroru”.

27 grudnia 2016 stowarzyszenie Endecja zorganizowało konferencję „Wielkopolskie drogi do niepodległości” w pałacu Działyńskich w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości pojawił się były członek Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, aktualnie poseł Kukiz ’15, Sylwester Chruszcz; działacz narodowy Adam Śmiech oraz Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, odwołującego się w swoich założeniach również do myśli nacjonalistycznej. Goście wygłosili referaty podkreślające rolę edukacji w krzewieniu myśli narodowej.