1 czerwca 2017 obradował Sejm Dzieci i Młodzieży, podczas których wystąpiło na mównicy sejmowej około 40 młodych osób. Zdecydowana większość wystąpień miała charakter nacjonalistyczny lub ksenofobiczny – najczęściej antyislamski, antyukraiński lub antyimigrancki. Jeden z młodych posłów i członek Młodzieży Wszechpolskiej Franciszek Kowalczyk mówił w swoim wystąpieniu o „Europie zboczeńców”, „mordowaniu dzieci nienarodzonych” i „dewiacjach seksualnych”, którym zapobiec mogą jedynie „młodzi ludzie, a szczególnie organizacje narodowe, takie jak Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska”. Swoje wystąpienie zakończył okrzykiem „Czołem Wielkiej Polsce!”.

1 sierpnia 2016 w Koninie odbyły się obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w których wspólnie uczestniczyły „organizacje narodowościowe” i władze Konina, w tym prezydent Józef Nowicki (do 2015 członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej). Podczas uroczystości kibole Górnika Konin wywiesili na pomniku transparent z krzyżem celtyckim, uznawanym za symbol neofaszystów.