11 sierpnia 2017 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w ma odbyć się koncert radykalnie nacjonalistycznej, wspierającej partię Jobbik, węgierskiej grupy Hungarica. Zespół głosi potrzebę odzyskania przez Węgry terytorium sprzed I wojny światowej, czyli ziem należących dziś do Słowacji, Rumunii, Chorwacji a także Polski. Grupa jest skrajnie antysłowacka i otwarcie podważa prawo istnienia państwa słowackiego. Przeciwko koncertowi zaprotestował Okręg Świętokrzyski Partii Razem. 

1 kwietnia 2017 w Częstochowie odbyła się pielgrzymka nacjonalistów, zorganizowana przez środowiska związane z Młodzieżą Wszechpolską. Około 1000 osób wzięło udział w tym wydarzeniu –  m. in. przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego, Ruchu Narodowego (wraz z liderem, posłem Robertem Winnickim) oraz Zjednoczonego Frontu Narodowego. Pojawili się także członkowie skrajnie prawicowego węgierskiego Jobbiku. Nacjonaliści wzięli udział w mszy na Jasnej

20 listopada 2016 roku w Bydgoszczy gościł poseł skrajnie prawicowego węgierskiego ugrupowania Jobbik – Ádám Mirkóczki. Przyjechał na Kongres Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie ‚Dwie Korony’ na rzecz monarchii polsko-węgierskiej. Kongres odbył się dzięki wsparciu posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego (kandydował z ramienia PiS) oraz posła Łukasz Schreibera (PiS). W wydarzeniu, na zaproszenie organizatorów, wzięła udział Młodzież Wszechpolska. Wśród prelegentów znalazł się także radny Stefan Pastuszewski z PiS oraz ks. Roman Kneblewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, o którym było głośno w związku z kazaniem, w którym nawoływał do nienawiści na tle religijnym.

Nacjonalistyczny koncert zorganizowany 15 sierpnia 2015 roku przez Obóz Narodowo-Radykalny uzyskał honorowy patronat burmistrza Zakopanego, Leszka Doruli, i Starosty Tatrzańskiego, Piotra Bąka z Prawa i Sprawiedliwości. W programie zakopiańskiej imprezy w Toporowej Cyrhli znajduje się występ rapera Basti, w którego tekstach znajdują się liczne treści o charakterze antyuchodźczym, islamofobicznym i nacjonalistycznym oraz węgierskiego zespół Hungarica, który znany jest z występów na wiecach ultranacjonalistycznej partii Jobbik.