12 listopada 2016 roku Sejm PR udostepnił salę sejmową środowiskom skrajnej prawicy. W organizowanej przez Młodzież Wszechpolską konferencji „Kryzys w Europie, szanse i zagrożenia” wzięły udział delegacje nacjonalistycznych organizacji z 11 krajów. Za pomoc przy organizacji wydarzenia MW na swojej stronie internetowej dziękuje posłom Adamowi Andruszkiewiczowi, Sylwestrowi Chruszczowi oraz Robertowi Winnickiemu, którzy uzyskali mandat poselski z list Kukiz’15.

W marszu nacjonalistów z okazji Święta Niepodległości 11 listopada 2016 roku w Warszawie wzięli udział posłowie Kukiz’15, natomiast podsekretarz stanu Wojciech Kolarski odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy. Wśród uczestników widoczne były liczne i zorganizowane grupy Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej, symbole falangi i krzyża celtyckiego, transparenty „Śmierć wrogom Ojczyzny”. Uczestnicy skandowali hasła antyimigranckie, homofobiczne i nawoływali do przemocy. Kilku zamaskowanych demonstrantów podpaliło flagę Ukrainy.

28 października 2016 publiczne Radio Białystok promowało mural utworzony przez działaczy Młodzieży Wszechpolskiej, upamiętniający żołnierzy wyklętych. Finanse na stworzenie muralu działacze pozyskali z publicznej zbiórki. Inicjatywa znalazła uznanie w oczach Adama Andruszkiewicza, posła wybranego z list Kukiz ’15, byłego prezesa Młodzieży Wszechpolskiej i byłego członka Ruchu Narodowego. Poseł stwierdził, że „wszyscy, którzy chcą nawiązywać do tradycji patriotycznych w Polsce, powinni organizować podobne zbiórki i zmieniać przestrzeń publiczną.”