1 czerwca 2017 obradował Sejm Dzieci i Młodzieży, podczas których wystąpiło na mównicy sejmowej około 40 młodych osób. Zdecydowana większość wystąpień miała charakter nacjonalistyczny lub ksenofobiczny – najczęściej antyislamski, antyukraiński lub antyimigrancki. Jeden z młodych posłów i członek Młodzieży Wszechpolskiej Franciszek Kowalczyk mówił w swoim wystąpieniu o „Europie zboczeńców”, „mordowaniu dzieci nienarodzonych” i „dewiacjach seksualnych”, którym zapobiec mogą jedynie „młodzi ludzie, a szczególnie organizacje narodowe, takie jak Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska”. Swoje wystąpienie zakończył okrzykiem „Czołem Wielkiej Polsce!”.

17 marca 2017 poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy) oprowadzał po Sejmie przedstawicieli Partii Ludowej Nasza Słowacja. To skrajnie nacjonalistyczne ugrupowanie uważa się za kontynuatora Partii Ludowej ks. Józefa Tiso, która kolaborowała z hitlerowskimi Niemcami. Wśród swoich postulatów Nasza Słowacja ma m.in. „ograniczenie skali cygańskiego terroru”.

26 lutego 2017 w ponad 200 miejscowościach w Polsce i kilku za granicą odbyły się biegi z cyklu „Tropem Wilczym”. Inicjatywa Fundacji Wolność i Demokracja, mająca na celu umacnianie kultu tzw. „Żołnierzy Wyklętych”, cieszy się poparciem Ministerstwa Obrony Narodowej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz Wojska Polskiego. „Mecenatami” i „partnerstwami” obdarzyły też to wydarzenie liczne spółki z kapitałem państwowym: PZU, PGNiG, PKO Bank Polski, Orlen, Grupa Azoty, KGHM, Poczta Polska czy Polska Grupa Zbrojeniowa.

25 lutego 2017 w „Wiadomościach” TVP wyemitowano materiał, w którym gloryfikuje się dowódców oddziałów tzw. „Żołnierzy Wyklętych” – „Łupaszkę”, „Ognia” i „Burego”. Z ustaleń historyków, również tych z Instytutu Pamięci Narodowej, wynika, że dokonywali mordów na ludności cywilnej po zakończeniu wojny. Protesty Partii Razem, dotyczące skandalicznej współpracy banku PKO z Fundacją Red is Bad, państwowa telewizja porównała do działań „komunistycznych oprawców”.

Do 24 lutego 2017 można nadsyłać prace na konkurs „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, organizowany dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczniowie mogą spisać wspomnienia kombatanckie, sporządzić prezentację multimedialną lub przedstawić pracę plastyczną. Wśród bibliografii polecanej do konkursu można trafić m.in. na publikacje Leszka Żebrowskiego, wybielającego antysemityzm Brygady Świętokrzyskiej.

23 lutego 2017 PKO Bank Polski ogłosił konkurs – quiz wiedzy o „Żołnierzach Wyklętych”. Partnerem banku jest marka odzieżowa Red is Bad, promująca prawicową propagandę. Konkurs to początek współpracy pomiędzy PKO a Red is Bad – producent odzieży informuje, że „1 marca startuje Fundacja Red is Bad, która wraz z PKO Bank Polski przygotowuje akcję mającą na celu upamiętnienie Bohaterów Powstania Antykomunistycznego oraz zbiórkę środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń potrzebującym Kombatantom”.

Z początkiem stycznia 2017 funkcję redaktora naczelnego portalu obserwatorfinansowy.pl, należącego do Narodowego Banku Polskiego, objął Marian Szołucha, który zasiada już w radach nadzorczych m.in. Banku Ochrony Środowiska i Kolejowych Zakładów Łączności. Szołucha wywodzi się ze środowiska Młodzieży Wszechpolskiej, był szefem okręgu lubelskiego MW. Jest założycielem i prezesem stowarzyszenia Endecja.pl. Współpracował również z proputinowskim think tankiem Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych, w którego władzach zasiada Mateusz Piskorski, lider partii Zmiana.