27 września 2016 Prokuratura Okręgowa w Białymstoku poinformowała o umorzeniu postępowanie w sprawie nawoływania do nienawiści. Zawiadomienia o przestępstwie zostały złożone w związku obchodami 82. rocznicy powstania ONR, podczas których w trakcie kazania w białostockiej katedrze z ust ks. Jacka Międlara padły między innymi słowa: „Zero tolerancji dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków. Zero tolerancji dla tego nowotworu. Ten nowotwór wymaga chemioterapii (…) i tą chemioterapią jest bezkompromisowy narodowo-katolicki radykalizm”.

6 czerwca 2016 członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego z Łomży i Ostródy wygłosili prelekcję pt. „Naród Polski a Bóg” w 5 gimnazjalnych klasach, w jednej ze szkół publicznych w okolicach Łomży. Zajęcia rozpoczynały się modlitwą, po której ONR-owcy prezentowali młodzieży swoje symbole, a następnie omawiali hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Tradycja i Przyjaźń. Mówili uczniom m.in.: – Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.