20 listopada 2016 roku w Bydgoszczy gościł poseł skrajnie prawicowego węgierskiego ugrupowania Jobbik – Ádám Mirkóczki. Przyjechał na Kongres Przyjaźni Polsko-Węgierskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie ‚Dwie Korony’ na rzecz monarchii polsko-węgierskiej. Kongres odbył się dzięki wsparciu posła do Parlamentu Europejskiego Kosmy Złotowskiego (kandydował z ramienia PiS) oraz posła Łukasz Schreibera (PiS). W wydarzeniu, na zaproszenie organizatorów, wzięła udział Młodzież Wszechpolska. Wśród prelegentów znalazł się także radny Stefan Pastuszewski z PiS oraz ks. Roman Kneblewski, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, o którym było głośno w związku z kazaniem, w którym nawoływał do nienawiści na tle religijnym.

11 września 2016 media poinformowały o treści kazania, jakie wygłosił w Bydgoszczy ks. Roman Kneblewski, proboszcz kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wzywał w nim do nienawiści na tle religijnym, strasząc słuchaczy, że wyznawcy islamu będą gwałcić, „podrzynać gardła” i „zmuszać do przechodzenia na islam”. Chwalił się także, że uczestniczył w manifestacjach Obozu Narodowo-Radykalnego i Młodzieży Wszechpolskiej.