Konferencja w Sejmie: Winnicki, ONR i MW atakują organizacje pozarządowe

Print screen sejm.gov.pl

Poseł Robert Winnicki (Ruch Narodowy) po raz kolejny umożliwił przedstawicielom innych organizacji nacjonalistycznych zaprezentowanie się w Sejmie. 25 lipca 2017, wspólnie z działaczami Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości), przedstawił inicjatywę „Tusk, Timmermans, Soros: łapy precz od Polski”. Częścią tej inicjatywy jest list otwarty do premier Beaty Szydło, w którym środowiska nacjonalistów apelują o wprowadzenie, na wzór Węgier Viktora Orbána, prawnego zakazu finansowania organizacji pozarządowych w Polsce ze źródeł pochodzących z zagranicy. Podczas tej samej konferencji Winnicki stwierdził także, że jego środowisko odrzuca „standardy demokracji liberalnej”.

Winnicki o sądach i odrzuceniu demokratycznego państwa prawa

Konferencja prasowa, w której obok posła Ruchu Narodowego uczestniczyli Tomasz Kalinowski (ONR), Mateusz Marzoch (Młodzież Wszechpolska) i Robertem Bąkiewicz (Stowarzyszenie Marsz Niepodległości), rozpoczęła się od wypowiedzi Winnickiego na temat jego wizji zmian w sądownictwie. Winnicki wskazał, ze sądy w Polsce należy reformować nie w oparciu o zasady demokratycznego państwa prawa, ale o „chrześcijańskie przestrzeganie prawa”: -Trzeba to [zmiany w sądach – przyp. red.] zrobić na poważnie i z poszanowaniem prawa. Nie według standardów demokracji liberalnej – odrzucamy to. Ale przypominamy też wszystkim, ze polska tradycja stoi na twardym gruncie chrześcijańskiego przestrzegania prawa, chrześcijańskiego uniwersalizmu i stoi na gruncie poczucia praworządności, które nie jest związane z demokratyczno-liberalnym państwem prawa. I z tej pozycji chcemy dyskutować o tym z Prawem i Sprawiedliwością i mamy nadzieję, że po inicjatywie prezydenta będzie na to okazja – powiedział Winnicki.

Poseł Ruchu Narodowego podsumował także tydzień obywatelskich protestów przeciwko zmianom w sądownictwie:  – Przy okazji ciężkiego kryzysu w Polsce ujawnili się zdrajcy, ujawnili się oszczercy, ujawniły się rzeczywiście kanalie, ludzie donoszący na Polskę, ludzie kolaborujący z międzynarodowymi ośrodkami dokonującymi agresji.

Organizacje pozarządowe – V kolumna finansowana z zagranicy

Tomasz Kalinowski z ONR stwierdził, że w czasie protestów przeciw zmianom w sądownictwie totalna opozycja postanowiła obalić rząd, stosując metodę „ulica i zagranica”. Kalinowski powiedział, ze ONR nie zgadza się na ingerowanie zewnętrznych sił w wewnętrzne sprawy Polski i w związku z tym skierował list otwarty do premier Beaty Szydło,w którym domaga się wprowadzenia zakazu finansowania organizacji pozarządowych przez „podmioty zagraniczne”. Jako wzór do naśladowania Kalinowski wskazał regulacje, które na Węgrzech wprowadził rząd  Viktora Orbána. Zapowiedział demonstrację w tej sprawie 26 lipca pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie.

Mateusz Marzoch z Młodzieży Wszechpolskiej stwierdził, że miejsce manifestacji nie jest przypadkowe – wynika ono z tego, ze Unia Europejska stoi po stronie totalnej opozycji i chce ingerować w sprawy Polski. Jest to, zdaniem Marzocha, niedopuszczalna ingerencja w „demokratyczne instytucje”. Zainteresowanie Unii Polską Marzoch uznaje za podejrzane w kontekście dużo mniejszego zainteresowania Brukseli Turcją: – Gdzie była Unia, gdy Erdoğan krzywdził ludzi – pytał Marzoch.

Robert Bąkiewicz, prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, dodał, że  naciskają na rząd PiS, aby wprowadził zmiany prawne, które uniemożliwią finansowanie organizacji pozarządowych za pieniądze takich osób jak Soros.

Zamykając konferencję Winnicki zapowiedział przedstawienie projektu ustawy, która „ma uniemożliwić zagranicy organizowanie w Polsce V kolumny”.

ŹRÓDŁA: sejm.gov.pl, prawy.pl