Sejm Dzieci i Młodzieży pełen nacjonalizmu i ksenofobii

1 czerwca 2017 obradował Sejm Dzieci i Młodzieży, podczas których wystąpiło na mównicy sejmowej około 40 młodych osób. Zdecydowana większość wystąpień miała charakter nacjonalistyczny lub ksenofobiczny – najczęściej antyislamski, antyukraiński lub antyimigrancki.   Jeden z młodych posłów i członek Młodzieży Wszechpolskiej Franciszek Kowalczyk mówił w swoim wystąpieniu o „Europie zboczeńców”, „mordowaniu dzieci nienarodzonych” i „dewiacjach seksualnych”, którym zapobiec mogą jedynie „młodzi ludzie, a szczególnie organizacje narodowe, takie jak Ruch Narodowy i Młodzież Wszechpolska”. Swoje wystąpienie zakończył okrzykiem „Czołem Wielkiej Polsce!”.

W wystąpieniach młodych posłów dominowały ksenofobiczny język i radykalne postulaty. Łukasz Dzieciuch apelował o powszechny dostęp do broni w kontekście zagrożenia ze strony islamistów oraz o budowanie dumnej i bogatej Polski. Łukasz Gliściński domagał się „ostatecznego rozstrzygnięcie sprawy ukraińskiej w sprawie rzezi wołyńskiej i nie tylko”. Michał Cywiński opowiadał o „muzułmańskich ekstremistach, sprowadzonych przez lewicową hołotę z Brukseli”. Michał Gwardyński wyraził niezadowolenie z pracy polityków opozycji, którzy jego zdaniem zajmują się „szukaniem haków na posła Adama Andruszkiewicza, ONR oraz obroną pornospektaklu Klątwa„. Wskazał na konieczność prac nad nową konstytucją, w której znaleźć by się miał m.in. zapis o „obronie życia poczętego”.

Wśród młodych posłów liczną reprezentację miała także młodzieżówka Partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Na mównicy wystąpiło 9 przedstawicieli Młodych dla Wolności. Wszyscy kończyli swoje wypowiedzi stwierdzeniem, że „Unia Europejska musi zostać zniszczona”.

Sejm Dzieci i Młodzieży został zorganizowany przez Sejm RP we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Pamięci Narodowej.

ŹRÓDŁA: sejm.gov.pl, tygodniknarodowy.pl, wolnosc24.pl