ONR i Żebrowski na konferencji pod patronatem prezydenta Piotrkowa

W Piotrkowie Trybunalskim 15 marca 2017 roku miała miejsce konferencja naukowa ,,Niezłomni. Podziemie antykomunistyczne na ziemi piotrkowskiej w latach 1945-1956”, która zamykała regionalne obchody Narodowego Dnia Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”. Wśród prelegentów znalazł się znany z antysemickich poglądów publicysta Leszek Żebrowski, Robert Rudnicki (Polska Razem) czy Patrycja Resel, działaczka lokalnego Obozu Narodowo-Radykalnego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent miasta Krzysztof Chojniak (kandydat Prawa i Sprawiedliwości).

Głównym organizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, przy współudziale Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie i regionalnego Klubu Historycznego. Konferencji towarzyszyła  wystawa przygotowana przez łódzki IPN, który był partnerem przedsięwzięcia.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, gmin powiatu piotrkowskiego, kuratorium oświaty, kombatanci, rodziny Żołnierzy Wyklętych, działacze „Solidarności”, nauczyciele,  uczniowie piotrkowskich szkół średnich.

ŹRÓDŁA: kierunki.info.pl; epiotrkow.pl