Żołnierze Wyklęci na Podkarpaciu

Pomiędzy 1 a 26 marca 2017 na Podkarpaciu odbędą się różne wydarzenia pod wspólną nazwą „Za Polskę bez komunistów”. Wydarzenia w ramach tego „cyklu” organizują obok siebie Obóz Narodowo -Radykalny, Młodzież Wszechpolska, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej.

1 marca w Rzeszowie odbędzie się Rzeszowski Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowany wspólnie przez Narodowy Rzeszów, Młodzież Wszechpolską – Okręg Podkarpacki oraz Obóz Narodowo – Radykalny Brygadę Podkarpacką. Plakaty promujące marsz zawisły m.in. w akademikach rzeszowskich uczelni.

2 marca Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu organizuje spotkanie z „Półkownikiem”, czyli projekcję filmu „Kadry” oraz spotkanie z Andrzejem Romaniakiem, opowiadającym o oddziale „Zucha”.

Natomiast 26 marca w Jarosławiu odbędzie się spotkanie z antysemitą Leszkiem Żebrowskim organizowane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Podkarpackie.

ŹRÓDŁA: facebook.com, facebook.com, facebook.com