NSZZ Solidarność i ONR organizują antyukraiński wykład

2 lutego 2017 roku w Częstochowie Obóz Narodowo-Radykalny oraz Stowarzyszenie „Solidarność i Niezawisłość” zorganizowało spotkanie z dr Lucyną Kulińską pt.: „Kresy wschodnie we krwi polskiej tonące. Ludobójstwo niepotępione. Zbrodnie OUN-UPA na Polakach w latach 1939-1945” . Wykład odbył się w Klubie Solidarności, a patronat nad wydarzeniem objął częstochowski region NSZZ „Solidarność”.

Odpowiadając na pytania obecnych po prelekcji, Kulińska (występująca na tle flagi ONR) określa zachodnie tereny Ukrainy „ziemiami polskimi”, padają także liczne wypowiedzi antyimigranckie i antyuchodźcze wymierzone w Ukraińców np. że „jest się czego bać”, „TO co stamtąd przyjeżdża”, o „kolonizowaniu Polski” oraz „Albo Polska albo Ukraina. Powiedzmy sobie szczerze –  w tym rejonie nie ma miejsca na dwa kraje”.

ŹRÓDŁA: onr.czest.pl; kierunki.info.pl; youtube.com