Nacjonaliści i lokalni politycy łamią się opłatkiem w Stalowej Woli

W Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli 5 stycznia 2017 roku odbyło się spotkanie opłatkowe organizacji narodowych, między innymi Obozu Narodowo-Radykalnego, Młodzieży Wszechpolskiej i Stowarzyszenia Stalowi Patrioci. W wydarzeniu wzięli udział starosta Janusz Zarzeczny (PiS, poprzednio PO), prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny (z ramienia Prawa i Sprawiedliwości), przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Sobieraj (PiS) oraz kilku stalowowolskich radnych.

Z relacji z wydarzenia na stronie Stalowych Patriotów czytamy o planowanej współpracy nacjonalistów z magistratem: – Prezydent Lucjusz Nadbereżny w swoim wystąpieniu wyraził przekonanie, iż pomimo tego, iż wywodzimy się z różnych tradycji niepodległościowych powinniśmy działać razem, podejmować wspólne akcje, jak na przykład wywieszenie flagi narodowej (…). Lokalni patrioci winni czuwać nad utrzymaniem ducha patriotycznego i w tym celu ściśle współpracować. Taką wspólną inicjatywą ma być również organizacja obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, który przypada na 1 marca. Pierwsze spotkanie środowisk patriotycznych w celu uzgodnienia wspólnego stanowiska w tej kwestii odbędzie się dnia 10 stycznia w Urzędzie Miasta.

Lucjusz Nadbereżny w 2016 roku wyłożył z miejskiej kasy 1,5 tysiąca złotych dla Młodzieży Wszechpolskiej i Stalowych Patriotów na dofinansowanie wyjazdu na Marsz Niepodległości w Warszawie. Natomiast w Bibliotece Międzyuczelnianej w Stalowej Woli w listopadzie 2016 roku miało miejsce spotkanie otwarte z Krzysztofem Bosakiem, wiceprezesem Ruchu Narodowego.

ŹRÓDŁO: facebook.com