„Doceńmy życie” w Sejmie

28 stycznia 2017 odbyła  się konferencja „Doceńmy życie”.  „Czy naturalna kobiecość i macierzyństwo jest dla nas wartością, czy tylko >>stereotypem<<? Czy wierzymy w męskość i odpowiedzialne ojcostwo? Jaki świat chcemy pokazać naszym synom i córkom?” – głosi opis konferencji. Miejsca na to wydarzenie użyczył Sejm RP.

Wśród zaproszonych gości i organizatorów pojawiły się tuzy narodowo-katolickich mediów: wolontariusz fundacji Pro Prawo do Życia Bawer Aondo-Akaa, Małgorzata Terlikowska czy honorowy prezes Młodzieży Wszechpolskiej, poseł Robert Winnicki. Swoje trzy grosze do organizacji wydarzenia dołożył także Ruch Narodowy i Narodowa Organizacja Kobiet. Konferencja łączy tematykę wymierzoną w prawa kobiet z ksenofobią.

ŹRÓDŁO: docenmyzycie.pl