Antysemita na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Kozienicach

25 stycznia 2017 roku w ramach wykładów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kozienicach (woj. mazowieckie) odbyła się prelekcja Leszka Żebrowskiego.  Znany z antysemickich wypowiedzi ekonomista i publicysta prawicowych mediów mówił o żołnierzy wyklętych”.

Tygodnik OKO informuje: Żebrowski w sposób emocjonalny i sugestywny opisywał poszczególne przypadki niedoli, prześladowań oraz egzekucji członków podziemia antykomunistycznego. Miejscami wręcz fabularyzował swój wykład. Wskazywał na zasadność używania terminu „żołnierze wyklęci” przytaczając list, w którym bezpieka zalecała wdowie i dziecku po straconym AK-kowcu, aby wyrzekli się męża i ojca.

ŹRÓDŁA: facebook.com; tygodnikoko.pl;