Narodowa konferencja „Wielkopolskie drogi do niepodległości”

27 grudnia 2016 stowarzyszenie Endecja zorganizowało konferencję „Wielkopolskie drogi do niepodległości” w pałacu Działyńskich w Poznaniu.  Wśród zaproszonych gości pojawił się były członek Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej, aktualnie poseł Kukiz ’15, Sylwester Chruszcz; działacz narodowy Adam Śmiech oraz Damian Małecki, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, odwołującego się w swoich założeniach również do myśli nacjonalistycznej. Goście wygłosili referaty podkreślające rolę edukacji w krzewieniu myśli narodowej.

Patronat nad wydarzeniem objął wiceprzewodniczący rady miasta Poznania, Michał Grześ.

ŹRÓDŁO: prawy.pl