Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej współpracuje ze Związkiem Żołnierzy NSZ

14 grudnia 2016 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbędzie się spotkanie organizowane m.in. przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Związek zajmuje się pielęgnowaniem pozytywnego wizerunku  organizacji oskarżanej o antysemityzm i zbrodnie na Żydach. Związek patronuje Marszowi Niepodległości, a jego prezes Karol Wołek wywodzi się z Młodzieży Wszechpolskiej. Patronat nad spotkaniem objęła nacjonalistyczna gazeta „Niepodległa”. Spotkanie ma dotyczyć ks. Józefa Panasia – przedwojennego działacza środowisk ludowych, bardzo odległego od ideologii nacjonalistycznej.

Ks. Józef Panaś uczestniczył w polsko-ukraińskich walkach o Przemyśl w 1918 roku, był jednym z organizatorów polskich oddziałów ochotniczych. W okresie międzywojennym należał do PSL „Piast”, był bliskim współpracownikiem Wincentego Witosa. Był działaczem ludowym i zwolennikiem państwa egalitarnego. Jego poglądy polityczne ukształtowała ideologia lewicowa i chadecka. Wspierał budowę pokojowych relacji polsko-ukraińskich. Był świadkiem obrony na procesie brzeskim żydowskiego działacza PPS Hermana Liebermana. Współpracował z gen. Józefem Hallerem, był kapelanem Związku Hallerczyków. Został zamordowany przez NKWD we Lwowie w 1940 roku.

Narodowe Siły Zbrojne działały w latach 1942-1947, powstały w środowisku narodowo-nacjonalistycznym (m.in. ONR) i były jawnie antysemickie. NSZ prowadziły tzw. „listy proskrypcyjne”, na których umieszczały nazwiska osób, podejrzewanych o sympatie lewicowe lub żydowskie pochodzenie. Na takiej liście znalazł się m.in. Aleksander Kamiński. Wielu historyków i świadków epoki (m.in. Marek Edelman) przypisywało NSZ winę za liczne zabójstwa Żydów, także po 1944 roku.

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej jest samorządową jednostką kultury Województwa Podkarpackiego. Jego główna siedziba mieści się przy pl. Berka Joselewicza, na terenie, na którym przed wojną znajdowały się zabudowania żydowskie. Część zbiorów Muzeum pochodzi z zarekwirowanych przez polskie władze zbiorów Ukraińskiego Regionalnego Muzeum „Strywihor”, które działało w Przemyślu w latach 1932-1945.

ŹRÓDŁA: facebook.com, wikipedia.org – Narodowe Siły Zbrojne, wikipedia.org – Józef Panaś, wikipedia.org – Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej