Biuro poselskie Piotra Glińskiego współorganizatorem antysemickiego spotkania

1 grudnia 2016 w Łodzi odbyło się spotkanie z Marianem Miszalskim, autorem książki „Żydowskie lobby polityczne w Polsce”. Spotkanie zorganizowała Księgarnia Wojskowa im. gen. dyw. Stefana Grota Roweckiego we współpracy z biurem poselskim Piotra Glińskiego – wicepremiera i ministra kultury.

– Żydowskie lobbies polityczne, działające w krajach o ustroju demokratycznym: przedstawiają politykę Państwa Izrael jako obiektywnie słuszną i uzasadnioną, pozyskują budżetowe pieniądze na cele własnej mniejszości narodowej, wykorzystują dostępne sobie media do promowania w życiu publicznym swoich „autorytetów” dobieranych wedle żydowskiego pochodzenia. Dążą do obsadzania ważnych stanowisk – zwłaszcza w upaństwowionej kulturze (czyli propagandzie), przez obywateli pochodzenia żydowskiego, dążą do wprowadzenia filosemickiej interpretacji historii w programach edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, dążą do penalizacji „antysemityzmu” próbując zawłaszczyć dla siebie monopol, na interpretację tego określenia, starają się wreszcie prezentować żydowski punkt widzenia jako obiektywny, dążą do judaizacji chrześcijaństwa lub przynajmniej do jego rugowania z przestrzeni publicznej, zwłaszcza z systemów szkolnych – głosi opis, promujący książkę Mariana Miszalskiego.

W wywiadzie dla portalu Fronda Miszalski, zapytany o skalę obecności żydowskiego lobby w polskich mediach, odpowiedział: – Głos tego lobby obecny jest przede wszystkim w mediach należących do koncernu medialnego „Agora”, który prowadzi działalność w segmentach prasy, filmu, książek, reklamy, internecie i radiu (21 lokalnych stacji nadawczych, radio TOK FM, Rock Radio i w licznych spółkach zależnych). Jest to bardzo silna obecność.

Włodzimierz Domagalski, dyrektora biura poselskiego Piotra Glińskiego, w wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej” stwierdził: – To jest klub dyskusyjny. Zapraszamy różnych autorów. To oni są odpowiedzialni za swoje poglądy. Mnie cieszy, jeśli są jakieś kontrowersje. Potwierdził także, że wicepremier Gliński został poinformowany o planowanym spotkaniu.

ŹRÓDŁA: sklep-niezalezna.pl, fronda.pl, lodz.wyborcza.pl