Antynaukowa propaganda w murach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

4 grudnia 2016 w murach WUM odbyła się konferencja pt. ,,Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodzinie”. Przeciwko wydarzeniu protestowali lekarze-absolwenci WUM. Opublikowali oni list otwarty do rektora, zwracając uwagę na jednostronny dobór prelegentów, w większości osób sprzeciwiających się prawu do legalnej aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu oraz metodzie in vitro. Rektor nie wycofał się z udostępnienia pomieszczeń uczelni na potrzeby tej konferencji, mimo tego, ze nie spełniała ona wg niego podstawowych zasad debaty akademickiej.

Wśród prelegentów byli m.in. prof. Bogdan Chazan, którego sprawą zajmują się Naczelny Sąd Lekarski oraz Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej oraz prof. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, zajmujaca się naukowo nauczaniem Jana Pawła II.

– To, co nas zaniepokoiło, to dobór prelegentek i prelegentów, którzy mają wystąpić podczas sympozjum. Zdecydowana większość z nich, a także członkiń i członków komitetu naukowego jest przeciwko dostępowi do legalnej aborcji w sytuacji uszkodzenia płodu oraz możliwości leczenia bezpłodności metodą in vitro – o czym świadczą ich, często kontrowersyjne publiczne wypowiedzi dla mediów. Wiele z tych osób jest zadeklarowanymi zwolenniczkami i zwolennikami naprotechnologii – metody o słabo udokumentowanej skuteczności, nieuznawanej przez sporą część medycznych środowisk naukowych za metodę leczniczą, o której nie publikuje się w renomowanych czasopismach medycznych, także tych indeksowanych w wyszukiwarce PubMed. Przeciwnicy stosowania metod wspomaganego rozrodu bezpodstawnie oferują pacjentkom i pacjentom naprotechnologię jako “etyczną alternatywę dla metody in vitro”, nie mając jednak dowodów na jej skuteczność w sytuacji niepłodności – napisali lekarze i lekarki w liście otwartym, skierowanym do rektora WUM, prof. dr. hab. n. med. Mirosława Wielgosia.

Rektor nie odpowiedział na list, ale do sprawy konferencji odniosła się rzeczniczka prasowa uczelni. – Uprzejmie informuję, że Rektor ani Uczelnia nie są organizatorami tego wydarzenia, a zgoda na jego organizację została wydana przed kadencją obecnych władz rektorskich. (…) Rektor nie ma prawa ingerować w program spotkania, jak też nie zamierza w nim uczestniczyć, co nie zmienia faktu, że w ocenie Rektora wydarzenie zaplanowane na 4 grudnia 2016 r. nie spełnia podstawowej zasady akademickości, jaką jest przedstawienie różnych naukowych punktów widzenia na zagadnienia będące tematem danego spotkania – stwierdziła Marta Wojtach.

Partia Razem wsparła protest przeciwko temu wydarzeniu, organizowany przez komitet „Uniwersytet bez ideologii” oraz Uniwersytet Zaangażowany.

ŹRÓDŁA: trybuna.eu, zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl