Spotkanie agitacyjne ONR, MW i RN w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych odwołane!

18 listopada 2016 we współfinansowanym z miejskich środków  Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych miało się odbyć spotkanie pt. „Marsz Niepodległości całorocznym aktywizmem”, organizowane przez szereg organizacji skrajnej prawicy: Ruch Narodowy, Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Stowarzyszenie Narodowa Rumia. Odwołania wydarzenia domagała się m.in. Partia Razem. Cel został osiągnięty – GCOP nie użyczy sali narodowcom, spotkanie nie zostanie zorganizowane za publiczne pieniądze.

Przeciwko organizacji spotkania protestowali m.in. działacze i działaczki Razem z Pomorza: – Organizacje mające się promować w GCOP nie mogą być wspierane przez władze samorządowe, ponieważ jawnie dążą do zniesienia demokracji na rzecz ustroju autorytarnego; w deklaracji ideowej ONR takie dążenie wyrażone zostało wprost: „Odrzucenie demokracji liberalnej i zastąpienie jej koncepcją Narodu hierarchicznie zorganizowanego”. Wobec przeciwników politycznych wspomniane organizacje stosują przemoc, groźby i zastraszanie, czego przykładem są napaść na działaczy KOD 27.08 br. w Gdańsku oraz późniejsze wypowiedzi rzecznika ONR Tomasza Kality. Podczas wystąpień tychże organizacji regularnie wygłaszane są wulgarne, agresywne hasła, nawołujące do nienawiści i przemocy wobec rozmaitych grup: Żydów, muzułmanów, osób LGBT czy osób o przeciwnych poglądach politycznych.

Partia Razem współorganizowała wraz z Dziewuchy Dziewuchom Trójmiasto, Kobiety w Czerni i KOD Pomorze wydarzenie przeciwko organizacji spotkania w GCOP. W ramach protestu planowano m.in. pikietę przed budynkiem GCOP, gdyby do spotkania jednak doszło.

GCOP opublikowało początkowo oświadczenie, z którego wynikało, że nie widzi przeszkód w użyczaniu lokalu zarejestrowanym organizacjom, o ile spełnią wymogi formalne, stawiane przez użyczającego. W kolejnym oświadczeniu poinformowano, ze właśnie z powodu niedopełnienia formalności sala nie zostanie użyczona organizatorom wydarzenia.

ŹRÓDŁA:
narodowarumia.pl, gdyniapozarzadowa.pl, gdyniapozarzadowa.pl, Facebook – Faszyzm nie za gdyńskie pieniądze!