Konferencja Ordo Iuris: WUM, PAN, katedra

14 października 2016 w murach Polskiej Akademii Nauk miała odbyć się konferencja, poświęcona „prawom pacjenta poczętego”, organizowana przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Konferencja pierwotnie miała być zorganizowana na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, który jednak pod wpływem protestu studentów wycofał się ze wspierania tego wydarzenia. Po następnej fali protestów, organizatorzy zostali zmuszeni do kolejnej zmiany miejsca – ostatecznie konferencja nie odbędzie się w PAN, a prawdopodobnie w budynkach należących do praskiej katedry św. Floriana.

Instytut Ordo Iuris w ostatnim czasie wsławił się przygotowaniem projektu ustawy, całkowicie zakazującej przerywania ciąży oraz wprowadzającej odpowiedzialność karną dla kobiet, które dokonałyby aborcji. Projekt wywołał masowe protesty kobiet w całej Polsce i w ich efekcie został odrzucony przez Sejm.

Ordo Iuris prowadzi jednak dalsze działania, mające na celu odebranie kobietom ich podstawowych praw. Organizuje konferencje, którym stara się dodawać prestiżu poprzez urządzanie ich na uczelniach lub w instytucjach związanych z nauką, np. na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Konferencja dotycząca „praw pacjenta poczętego” miała pierwotnie odbyć się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, ale w wyniku protestów studentów uczelnia wycofała się z udostępnienia sali. Przy okazji WUM poinformował, ze organizatorzy korzystali z logo uczelni, sugerując, że współorganizuje konferencję, nie mając do tego uprawnień. Po tym niepowodzeniu, organizatorzy zdołali jednak wynająć salę w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Justyna Rogalska, kierowniczka ds. konferencji Centrum Konferencyjnego IBiIB PAN, stwierdziła, że Ordo Iuris to „kontrahent jak każdy inny”. W przeddzień konferencji, jej organizatorzy poinformowali jednak o kolejnej zmianie miejsca. Ostatecznie, konferencje odbędzie się prawdopodobnie w budynkach należących do katedry św. Floriana na warszawskiej Pradze.

Partia Razem, wspólnie ze studentkami i studentami WUM oraz lekarzami i lekarkami, protestowała przeciwko organizacji konferencji w murach PAN, zachęcając do podpisania listu otwartego do Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego.

ŹRÓDŁO: warszawa.wyborcza.pl, warszawa.wyborcza.pl