Homofobiczna konferencja „naukowa”, współorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji UW

fragm. fot. By Olekwarszawiak - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28661034

29 i 30 września 2016 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się konferencja pt. „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja”, organizowana wspólnie przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród prelegentów znajdują się osoby o poglądach skrajnie homofobicznych.

Instytut Ordo Iuris w ostatnim czasie wsławił się przygotowaniem projektu ustawy, całkowicie zakazującej przerywania ciąży. Nie ogranicza jednak swojej działalności wyłącznie do walki z prawami kobiet – zajmuje się także walką z prawami osób o innej niż heteroseksualna orientacji seksualnej. W organizowanej przez Ordo Iuris oraz WPiA UW konferencji „Tożsamość małżeństwa i jej jurydyczna ekspresja” uczestniczyć mają prelegenci z bogatym dorobkiem w działalności wymierzonej przeciw społecznościom LGBT+.

Sharon Slater jest prezeską Family Watch International, organizacji zajmującej się lobbingiem m.in. na forum ONZ przeciw mniejszościom LGBT oraz prawom kobiet. Statutowym celem organizacji jest pokazywanie, “w jaki sposób system ONZ jest manipulowany, tak aby wpływać na promowanie w prawodawstwach krajowych aborcji, prostytucji, homoseksualizmu, rozwiązłości i seksualizacji dzieci”. Podczas w wizyty w Nigerii, w której akty homoseksualne są zagrożone karą do 14 lat więzienia, Slater przestrzegała, że wykreślenie homoseksualizmu z kodeksu karnego zagraża „religijnym i rodzicielskim prawom”. Paul Diamond, adwokat Christian Legal Centre, ma z kolei na swoim koncie pochwały dla Jamajki za karanie homoseksualizmu więzieniem. Maggie Gallagher, współzałożycielka National Organization for Marriage, jest zwolenniczką leczenia homoseksualizmu oraz penalizacji cudzołóstwa.

Polscy organizatorzy konferencji z Ordo Iuris nagrali spot, promujący konferencję. Padają w nim stwierdzenia o tym, że jeśli podważy się „małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety”, to nie będzie już przeszkód, aby odpowiedzieć twierdząco na takie pytania jak „czy można wyjść za mąż za zmarłego” lub „czy zwierzę może ożenić się z mężczyzną”. Ze spotu można dowiedzieć się także, że dzieci osób żyjących w związkach niemałżeńskich pozbawione są rodziców, pomiędzy którymi istniałaby „trwała i silna jedność, występująca przede wszystkim w małżeństwie”.

Paweł Piwowar, kierownik sekcji promocji WPiA UW, zapytany przez Pawła Sulika podczas rozmowy w Radiu TOK FM o to, czy konferencja, podczas której występują wyłącznie prelegenci sprzeciwiający się wszelkim działaniom na rzecz równości osób LGBT+, może być uznana za wydarzenie naukowe stwierdził, że „uniwersytet to miejsce dialogu, gdzie każdy może zabrać głos”, a wydział prawa „nie jest od tego, aby recenzować, kto jakie ma poglądy”, promuje natomiast „dyskusję akademicką”.