Dyrektorka szkoły przegrywa z Wszechpolakiem

Bożena Kochanowska – dyrektorka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie – kilkukrotnie odmówiła oficjalnego udziału szkoły w Gietrzwałdzkich Dniach Niepodległości, które są organizowane przez Bogusława Rogalskiego, byłego działacza Młodzieży Wszechpolskiej.

Obchody Dni Niepodległości rozpoczynają się od mszy w kościele. Kochanowska odmowy argumentowała tym, że szkoła jest świecka. Ponadto według Kochanowskiej obchody te są nachalnym, militarnym patriotyzmem, który nie buduje poczucia wspólnoty, a jest wręcz wykluczający.

Odmowy dyrektorki nie spodobały się Rogalskiemu, który napisał do kuratorium w Olsztynie. Zarzucił Kochanowskiej, której kadencja kończyła się w 2016, to że nie realizuje wychowania społeczno-patriotycznego. W obliczu kończącej się kadencji Marcin Sieczkowski – wójt Gietrzwałdu i poplecznik Rogalskiego – miał do wyboru dwie opcje: wystawienie Rogalskiej ocenę wyróżniającą, która automatycznie utrzymałaby ją na stanowisku lub rozpisanie konkursu na posadę dyrektora. Sieczkowski wybrał drugą opcję, a następnie musiał się tłumaczyć przed radą gminy, dlaczego stosuje podwójne standardy i dyrektorkę w pobliskim Biesalu zostawił na stanowisku bez konkursu. Wójt powiedział, że jest to związane z „odmienną oceną ich pracy”.

Pomimo ogromnego poparcia rodziców, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz nauczycieli z placówek na terenie gminy, Kochanowska podjęła decyzję o nie wzięciu udziału w konkursie na stanowisko dyrektora. W mowie na swoim pożegnaniu ze szkołą mówiła: „Niepokoi mnie próba upolitycznienia szkoły, szantażowania nachalnym, militarnym patriotyzmem, który ma być testem na wykluczanie ze wspólnoty, a nie jej budowanie. Nadmiar wielkich słów w życiu publicznym – takich jak Naród, Ojczyzna, Patriotyzm, Wiara, Religia – częściej służy budowaniu grupowych, partyjnych interesów, a nie równych zasad działania danej społeczności”.

Nową dyrektorką Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gietrzwałdzie została Bożena Reszka – była działaczka i szefowa szkolnego koła oświatowej Solidarności, a także członkini zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego. W swojej poprzedniej szkole była znana z organizowania występów i uroczystości patriotycznych.

ŹRÓDŁO: wyborcza.pl