Antysemicki wykład na Uniwersytecie Opolskim

10 września 2016 w auli Uniwersytetu Opolskiego odbył się antysemicki wykład dr Ewy Kurek, promujący jej najnowszą książkę pt. „Polacy i Żydzi – problemy z historią”. – To niesłychane, że władze III RP blokują (…) wszelkie badania i publikacje historyczne dotyczące udziału Żydów w zagładzie własnego narodu oraz wszelkie badania i publikacje historyczne zbrodni żydowskich popełnionych na Polakach – głosi Ewa Kurek w swojej książce. Twierdzi także, że „Jedwabne to lewackie kłamstwo”, a zbrodnia, o ile w ogóle się wydarzyła, nie została dokonana przez Polaków.

Historyczka jest także znana z promowania idei tzw. Judeo-Polonii, czyli hipotezy wskazującej na zagrożenie polskości, wynikające z obecności w naszym kraju zbyt dużej liczby Żydów.  Ewa Kurek twierdzi także, że „cywilizacja prawosławna i żydowska to sekta ubliżająca Polakom”, „większość Żydów popierała zaborców”, czy  że „Adam Czerniaków, prezes Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, współpracował z Niemcami, ponieważ chciał stworzyć największe na świecie państwo żydowskie”.

ŹRÓDŁA: wdolnymslasku.com, metrowarszawa.gazeta.pl, polskaksiegarnianarodowa.pl, akcja-testament.pl, ewakurek.com