Neofaszystowski festiwal muzyczny „Orle Gniazdo”

Pomiędzy 15 a 17 lipca 2016 w Kępie (woj. łódzkie) odbył się neofaszystowski festiwal muzyczny „Orle Gniazdo”. To skandaliczne wydarzenie odbywa się już od kilku lat, a policja co roku wydaje na jego obserwację ponad 100 tys.zł. Pomimo licznych apeli i protestów, festiwal ma się dobrze.

W związku z tym i innymi neofaszystowskimi festiwalami, stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wysłało list do Prokuratora Generalnego, z prośbą o zwrócenie uwagi na sposób rozpatrywania przez prokuraturę zawiadomień o odbywaniu się festiwali, na których głoszone są rasistowskie treści. Okazało się, że np. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz wydała postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia „wobec stwierdzenia, iż ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa”, ponieważ, jak błędnie uzasadniła, zgłoszone do prokuratury szerzenie nienawistnych treści odbywa się w ramach działalności artystycznej. Jednak zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wydarzenie tego rodzaju „pozostaje w szczególnym zainteresowaniu organów ścigania, na co wskazuje choćby działalność Policyjnej Platformy przeciw Nienawiści”.

ŹRÓDŁO: Otwarta Rzeczpospolita, newsweek.pl