Prelekcja członków ONR w publicznym gimnazjum

6 czerwca 2016 członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego z Łomży i Ostródy wygłosili prelekcję pt. „Naród Polski a Bóg” w 5 gimnazjalnych klasach, w jednej ze szkół publicznych w okolicach Łomży. Zajęcia rozpoczynały się modlitwą, po której ONR-owcy prezentowali młodzieży swoje symbole, a następnie omawiali hasła: Bóg, Honor, Ojczyzna, Rodzina, Tradycja i Przyjaźń. Mówili uczniom m.in.: – Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznej mierze stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i od Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu.

Podczas zajęć uczniowie mogli dowiedzieć się także, że „prawdziwa polska rodzina to skarb, a zarazem wizytówka Narodu” oraz że „powinni być dumni ze swojej polskości”. Uczniom pokazano także filmy z Marszu Niepodległości oraz obchodów 82. rocznicy powstania ONR.

W ramach zajęć przemawiał m.in. działacz z Łomży Tomasz Chojnicki, który mówił o „spójności wiary z patriotyzmem – jeżeli jedna z tych „komórek” zostanie odrzucona, nasza wiara wygaśnie, a Naród upadnie”.

ONR-owcy podziękowali dyrekcji szkoły za miłe przyjęcie, a uczniom za zainteresowanie wyrażane oklaskami.

ŹRÓDŁO: onr.com.pl